EvanjelickýEzechiel1,13

Ezechiel 1:13

Medzi štyr­mi bytosťami bolo niečo, čo vy­zeralo ako žeravé uhlíky, ako fak­le, ktoré sa po­hybovali medzi živými bytosťami. Oheň vy­dával žiaru a z ohňa šľahali bles­ky.


Verš v kontexte

12 Všet­ky šli priamo smerom svojej tváre: tam išli, kam chcel ísť duch; keď šli, ne­ob­racali sa. 13 Medzi štyr­mi bytosťami bolo niečo, čo vy­zeralo ako žeravé uhlíky, ako fak­le, ktoré sa po­hybovali medzi živými bytosťami. Oheň vy­dával žiaru a z ohňa šľahali bles­ky. 14 Živé bytos­ti po­behúvali sem i tam, takže vy­zerali ako bles­ky.

späť na Ezechiel, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 A podoba tých živých bytos­tí bola na po­hľad ako žeravé uhlie; horely na po­hľad ako fak­le; to chodilo po­medzi tie živé bytos­ti, a oheň mal žiaru, a z ohňa vy­chádzal blesk.

Evanjelický

13 Medzi štyr­mi bytosťami bolo niečo, čo vy­zeralo ako žeravé uhlíky, ako fak­le, ktoré sa po­hybovali medzi živými bytosťami. Oheň vy­dával žiaru a z ohňa šľahali bles­ky.

Ekumenický

13 Medzi štyr­mi bytosťami bolo niečo, čo vy­zeralo ako žeravé uhlíky, ako fak­le, ktoré sa po­hybovali medzi živými bytosťami. Oheň vy­dával žiaru a z ohňa šľahali bles­ky.

Bible21

13 Na­po­hled se ty bytosti podo­baly žhavé­mu uhlí nebo po­chodním. Mezi bytost­mi planul jasně zářivý pla­men, z něhož se blýs­kalo