EvanjelickýEzechiel1,1

Ezechiel 1:1

V trid­siatom roku, piateho dňa štvr­tého mesiaca, keď som bol medzi zajatými pri rieke Kebár, ot­vorili sa nebesá a mal som Božie videnia.


Verš v kontexte

1 V trid­siatom roku, piateho dňa štvr­tého mesiaca, keď som bol medzi zajatými pri rieke Kebár, ot­vorili sa nebesá a mal som Božie videnia. 2 Piateho dňa toho mesiaca - bol to piaty rok po zajatí kráľa Jojáchína - 3 zreteľne za­znelo slovo Hos­podinovo kňazovi Ezechielovi, synovi Búzího, v krajine Chal­dej­cov pri rieke Kebár. A bola tam nad ním ruka Hos­podinova.

späť na Ezechiel, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa trid­siateho roku, štvr­tého mesiaca, piateho dňa toho mesiaca, keď som bol medzi zajatými na rieke Chebáre, že sa ot­vorily nebesia, a videl som videnia Božie.

Evanjelický

1 V trid­siatom roku, piateho dňa štvr­tého mesiaca, keď som bol medzi zajatými pri rieke Kebár, ot­vorili sa nebesá a mal som Božie videnia.

Ekumenický

1 V tridsiatom roku, piateho dňa štvr­tého mesiaca, keď som bol medzi zajatými pri rieke Kebár, ot­vorili sa nebesá a mal som videnia od Boha.

Bible21

1 Ve třiceti letech jsem byl mezi vy­hnan­ci u průplavu Ke­bar. Pátého dne čtvr­tého měsíce se otevře­la ne­besa a já jsem spatřil vi­dění Boží.