EvanjelickýEzdráš8,23

Ezdráš 8:23

Pos­tili sme sa a prosili sme o to svoj­ho Boha, a vy­slyšal nás.


Verš v kontexte

22 lebo som sa han­bil žiadať od kráľa voj­sko a jazd­cov, aby nám po­máhali pred ne­priateľmi na ces­te, veď sme po­vedali kráľovi: Ruka nášho Boha je nad všet­kými, čo Ho úp­rim­ne hľadajú, ale Jeho moc a hnev je proti všet­kým, čo Ho opúšťajú. 23 Pos­tili sme sa a prosili sme o to svoj­ho Boha, a vy­slyšal nás. 24 Od­delil som dvanás­tich z pop­red­ných kňazov, Šereb­ju, Chašab­ju a s nimi desiatich z bratov,

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

23 A tak sme sa pos­tili a hľadali sme o to svoj­ho Boha, a vy­slyšal nás.

Evanjelický

23 Pos­tili sme sa a prosili sme o to svoj­ho Boha, a vy­slyšal nás.

Ekumenický

23 Pos­tili sme sa teda a prosili sme o to svoj­ho Boha a dal sa nám uprosiť.

Bible21

23 Posti­li jsme se tedy a pro­si­li za to svého Bo­ha, a vy­s­lyšel nás.