EvanjelickýEzdráš8,22

Ezdráš 8:22

lebo som sa han­bil žiadať od kráľa voj­sko a jazd­cov, aby nám po­máhali pred ne­priateľmi na ces­te, veď sme po­vedali kráľovi: Ruka nášho Boha je nad všet­kými, čo Ho úp­rim­ne hľadajú, ale Jeho moc a hnev je proti všet­kým, čo Ho opúšťajú.


Verš v kontexte

21 Tam pri rieke Ahave som vy­hlásil pôst, aby sme sa po­korili pred svojím Bohom a vy­prosili si od Neho priaz­nivú ces­tu pre seba, pre svoje deti aj pre svoj majetok, 22 lebo som sa han­bil žiadať od kráľa voj­sko a jazd­cov, aby nám po­máhali pred ne­priateľmi na ces­te, veď sme po­vedali kráľovi: Ruka nášho Boha je nad všet­kými, čo Ho úp­rim­ne hľadajú, ale Jeho moc a hnev je proti všet­kým, čo Ho opúšťajú. 23 Pos­tili sme sa a prosili sme o to svoj­ho Boha, a vy­slyšal nás.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

22 Lebo som sa han­bil žiadať od kráľa voj­sko a jazd­cov, aby nám po­máhali b­rániť sa proti nejakému nepriateľovi na ces­te, lebo sme boli po­vedali kráľovi, že ruka nášho Boha je nad všet­kými tými, ktorí ho hľadajú, na ich dobré, a že jeho moc a jeho hnev je proti všet­kým tým, ktorí ho opúšťajú.

Evanjelický

22 lebo som sa han­bil žiadať od kráľa voj­sko a jazd­cov, aby nám po­máhali pred ne­priateľmi na ces­te, veď sme po­vedali kráľovi: Ruka nášho Boha je nad všet­kými, čo Ho úp­rim­ne hľadajú, ale Jeho moc a hnev je proti všet­kým, čo Ho opúšťajú.

Ekumenický

22 Han­bil som sa totiž prosiť kráľa o vojsko a jaz­du na našu ochranu pred ne­priateľom na ces­te. Veď sme vy­hlásili kráľovi: Ruka nášho Boha vlád­ne nad všet­kými tými, čo ho vy­hľadávajú na svoje dob­ro, ale jeho mohut­ný hnev za­sahuje všet­kých, čo ho opúšťajú.

Bible21

22 Styděl jsem se to­tiž pro­sit krále o voj­sko a jíz­du, aby nás na cestě chráni­li před ne­přá­te­li. Řek­li jsme krá­li: „Náš Bůh dob­ro­tivě drží svou ruku nade vše­mi, kdo ho hledají, ale jeho sí­la a hněv je pro­ti všem, kdo ho opouštějí.“