EvanjelickýEzdráš8,21

Ezdráš 8:21

Tam pri rieke Ahave som vy­hlásil pôst, aby sme sa po­korili pred svojím Bohom a vy­prosili si od Neho priaz­nivú ces­tu pre seba, pre svoje deti aj pre svoj majetok,


Verš v kontexte

20 a z chrámových ne­voľníkov, ktorých dal Dávid a kniežatá na službu levítom, dve­stod­vad­sať chrámových ne­voľníkov, a tí všet­ci boli označení podľa mena. 21 Tam pri rieke Ahave som vy­hlásil pôst, aby sme sa po­korili pred svojím Bohom a vy­prosili si od Neho priaz­nivú ces­tu pre seba, pre svoje deti aj pre svoj majetok, 22 lebo som sa han­bil žiadať od kráľa voj­sko a jazd­cov, aby nám po­máhali pred ne­priateľmi na ces­te, veď sme po­vedali kráľovi: Ruka nášho Boha je nad všet­kými, čo Ho úp­rim­ne hľadajú, ale Jeho moc a hnev je proti všet­kým, čo Ho opúšťajú.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

21 A vy­hlásil som tam pôst, pri rieke Ahave, aby sme sa ponižovali pred svojím Bohom hľadajúc od neho priamu ces­tu pre seba, pre svoje deti a pre všet­ko svoje imanie.

Evanjelický

21 Tam pri rieke Ahave som vy­hlásil pôst, aby sme sa po­korili pred svojím Bohom a vy­prosili si od Neho priaz­nivú ces­tu pre seba, pre svoje deti aj pre svoj majetok,

Ekumenický

21 Po­tom som tam pri rieke Ahave vy­hlásil pôst, aby sme sa po­korili pred svojím Bohom a vy­prosili si od neho šťast­nú ces­tu pre seba, pre svoje deti i pre celý svoj majetok.

Bible21

21 Teh­dy jsem tam u průplavu Ahava vy­hlásil půst. Pokořova­li jsme se před naším Bo­hem a žáda­li ho, aby na cestě chránil nás, naše dě­ti i vše­chen náš majetek.