EvanjelickýEzdráš8,13

Ezdráš 8:13

zo synov Adóníkámových po­sled­ní, mená ktorých sú: Elífelet, Jeíél, Šemaja, a s nimi šesťdesiat mužov,


Verš v kontexte

12 zo synov Bébajových Zechar­nán, syn Hak­kátánov, a s ním stodesať mužov; 13 zo synov Adóníkámových po­sled­ní, mená ktorých sú: Elífelet, Jeíél, Šemaja, a s nimi šesťdesiat mužov, 14 zo synov Big­vajových Úta a Za­bbúd a s ním sedem­desiat mužov.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

13 Zo synov Adonikámových po­sled­ní, ktorých mená sú toto: Elifelet, Jehiel a Šemai­áš a s nimi šesťdesiat osôb mužs­kého po­hlavia.

Evanjelický

13 zo synov Adóníkámových po­sled­ní, mená ktorých sú: Elífelet, Jeíél, Šemaja, a s nimi šesťdesiat mužov,

Ekumenický

13 Z Adonikámových synov po­sled­ní a volajú sa Elífelet, Jeíel a Šemaja a s nimi šesťdesiat mužov.

Bible21

13 ze synů Ado­nika­mových jmenovi­tě: Elife­let, Jehiel, Še­majáš a s nimi dalších 60 mužů;