EvanjelickýEzdráš3,11

Ezdráš 3:11

S jasotom spievali chválu Hos­podinovi: Lebo je dob­rý, lebo naveky tr­vá Jeho milo­sr­den­stvo nad Iz­raelom. Všetok ľud s veľkým jasotom po­krikoval chváliac Hos­podina, pre­tože bol položený zá­klad domu Hos­podinov­ho.


Verš v kontexte

10 Keď stavitelia položili zá­klad chrámu Hos­podinov­ho, po­stavili sa kňazi v ob­rad­nom rúchu s trúbami a levíti, synovia Ásáfovi, s cim­bal­mi, aby chválili Hos­podina podľa návodu iz­rael­ského kráľa Dávida. 11 S jasotom spievali chválu Hos­podinovi: Lebo je dob­rý, lebo naveky tr­vá Jeho milo­sr­den­stvo nad Iz­raelom. Všetok ľud s veľkým jasotom po­krikoval chváliac Hos­podina, pre­tože bol položený zá­klad domu Hos­podinov­ho. 12 Mnohí z kňazov, levítov a predákov rodín, star­ci, ktorí videli pr­vý dom, keď pred ich očami boli kladené zá­klady toh­to domu, na­hlas plakali, ale mnohí zas na­hlas od rados­ti po­krikovali.

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 A chváliac a oslavujúc Hos­podina od­povedali si navzájom, že je dob­rý, že jeho milosť ­tr­vá nad Iz­raelom na veky. A všetok ľud po­krikoval veľkým krikom radost­ným chváliac Hos­podina nad založením domu Hos­podinov­ho.

Evanjelický

11 S jasotom spievali chválu Hos­podinovi: Lebo je dob­rý, lebo naveky tr­vá Jeho milo­sr­den­stvo nad Iz­raelom. Všetok ľud s veľkým jasotom po­krikoval chváliac Hos­podina, pre­tože bol položený zá­klad domu Hos­podinov­ho.

Ekumenický

11 Striedavo chválili a velebili Hos­podina spevom: Lebo je dob­rý, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky nad Iz­raelom. Všetok ľud sa ozýval veľkým jasotom a chválil Hos­podina, že bol položený zá­klad Hos­podinov­ho domu.

Bible21

11 Opěvova­li Hos­po­di­na a vzdáva­li mu chválu a díky: „Je tak dobrý! Jeho lás­ka k Iz­rae­li trvá navěky!“ Když byl po­ložen základ Hos­po­di­nova chrá­mu, vše­chen lid hla­si­tě pro­vo­lával chválu Hos­po­di­nu.