EvanjelickýEzdráš2,66

Ezdráš 2:66

Koní mali sedem­stot­rid­saťšesť, mulíc dve­stoštyrid­saťpäť,


Verš v kontexte

65 ok­rem ich ot­rokov a ot­rokýň, ktorých bolo sedem­tisíc tri­stot­rid­saťsedem, a dve­sto spevákov i speváčok. 66 Koní mali sedem­stot­rid­saťšesť, mulíc dve­stoštyrid­saťpäť, 67 tiav štyris­tot­rid­saťpäť, oslov šesťtisíc sedem­stod­vad­sať.

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

66 Ich koní bolo sedem­sto trid­saťšesť, ich mulíc dve­sto štyrid­saťpäť,

Evanjelický

66 Koní mali sedem­stot­rid­saťšesť, mulíc dve­stoštyrid­saťpäť,

Ekumenický

66 Koní mali sedem­stot­rid­saťšesť, mulíc dve­stoštyrid­saťpäť,

Bible21

66 Mě­li 736 koní, 245 mezků,