EvanjelickýEzdráš2,44

Ezdráš 2:44

Kérósovi, Síaháovi, Pádónovi,


Verš v kontexte

43 Chrámoví ne­voľníci: synovia Cícháovi, Chašúfovi, Tab­báótovi, 44 Kérósovi, Síaháovi, Pádónovi, 45 Lebánovi, Chagábovi, Ak­kúbovi,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

44 synov Kerosových, synov Siaha-ových, synov Pádonových,

Evanjelický

44 Kérósovi, Síaháovi, Pádónovi,

Ekumenický

44 Kerósov­ci, Siáov­ci, Padónčania,

Bible21

44 synové Ke­rosovi, synové Si­ahovi, synové Pa­do­novi,