EvanjelickýEzdráš2,25

Ezdráš 2:25

mužov kir­jat­jeárím­skych, kefír­skych a beérót­skych sedem­stoštyrid­saťt­ri,


Verš v kontexte

24 mužov áz­mávét­skych štyrid­saťd­va, 25 mužov kir­jat­jeárím­skych, kefír­skych a beérót­skych sedem­stoštyrid­saťt­ri, 26 mužov z Rámy a z Geby šesťs­tod­vad­saťjeden,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

25 synov Kir­jat-aríma, Kefíry a Beeróta sedem­sto štyrid­saťt­ri;

Evanjelický

25 mužov kir­jat­jeárím­skych, kefír­skych a beérót­skych sedem­stoštyrid­saťt­ri,

Ekumenický

25 Kir­jat­jeárimčanov, Kefírčanov a Beeróťanov sedem­stoštyrid­saťt­ri,

Bible21

25 obyva­te­lé Ki­ri­at-jea­ri­mu, Kefi­ry a Be­e­ro­tu 743