EvanjelickýEzdráš2,21

Ezdráš 2:21

synov bet­lehem­ských stod­vad­saťt­ri,


Verš v kontexte

20 synov Gib­bárových deväťdesiat­päť, 21 synov bet­lehem­ských stod­vad­saťt­ri, 22 mužov ne­tófs­kych päťdesiatšesť,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

21 synov mes­ta Betlehema sto dvad­saťt­ri;

Evanjelický

21 synov bet­lehem­ských stod­vad­saťt­ri,

Ekumenický

21 Bet­lehemčanov bolo stod­vad­saťt­ri,

Bible21

21 obyva­te­lé Bet­lé­ma 123