Evanjelický2. Mojžišova6,21

2. Mojžišova 6:21

Exodus

Synovia Jis­hárovi: Kórach, Nefeg a Zich­rí.


Verš v kontexte

20 Am­rám si vzal za manžel­ku Jóchebed, svoju tetu, a tá mu porodila Árona a Mojžiša. Am­rám žil stot­rid­saťsedem rokov. 21 Synovia Jis­hárovi: Kórach, Nefeg a Zich­rí. 22 Synovia Uzíélovi: Mišáél, El­cáfán a Sit­rí.

späť na 2. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

21 A synovia Jis­hárovi: Kórach, Néfeg a Zich­ri.

Evanjelický

21 Synovia Jis­hárovi: Kórach, Nefeg a Zich­rí.

Ekumenický

21 Synovia Jis­hára: Kórach, Nefeg a Zik­ri.

Bible21

21 Synové Jisha­rovi: Ko­rach, Nefeg a Zi­chri.