Evanjelický2. Mojžišova37,10

2. Mojžišova 37:10

Exodus

Po­tom urobil stôl z akáci­ového dreva dva lak­te dl­hý, lakeť široký a pol­druha lakťa vy­soký.


Verš v kontexte

9 Cherubi mali kríd­la roz­päté na­hor; svojimi kríd­lami pri­krývali vr­ch­nák a ich tváre boli ob­rátené proti sebe; tváre cherubov boli upreté na vr­ch­nák. 10 Po­tom urobil stôl z akáci­ového dreva dva lak­te dl­hý, lakeť široký a pol­druha lakťa vy­soký. 11 Ob­ložil ho čis­tým zlatom a urobil okolo neho zlatú ob­rubu.

späť na 2. Mojžišova, 37

Príbuzné preklady Roháček

10 Spravil aj stôl zo šittímového dreva. Dva lak­te bol dl­hý, lakeť široký a lakeť a pol vy­soký.

Evanjelický

10 Po­tom urobil stôl z akáci­ového dreva dva lak­te dl­hý, lakeť široký a pol­druha lakťa vy­soký.

Ekumenický

10 Z akáciového dreva zhotovil stôl dva lak­te dl­hý, jeden lakeť široký a jeden a pol lakťa vy­soký.

Bible21

10 Vy­ro­bil také stůl z akáci­ového dře­va: byl dva lok­te dlouhý, je­den lo­ket ši­roký a je­den a půl lok­te vy­soký.