Evanjelický2. Mojžišova32,19

2. Mojžišova 32:19

Exodus

Keď sa pri­blížil k táboru a videl teľa a tanec, roz­hneval sa Mojžiš, od­hodil do­sky z rúk a roz­bil ich pod vr­chom.


Verš v kontexte

18 On po­vedal: To nie je po­krik víťazs­tva, ani hlas kriku porážky; hlas veseliacich sa počujem. 19 Keď sa pri­blížil k táboru a videl teľa a tanec, roz­hneval sa Mojžiš, od­hodil do­sky z rúk a roz­bil ich pod vr­chom. 20 Vzal teľa, ktoré urobili, spálil ho a ro­zdr­vil na prach, vy­sypal ho na vodu a dal piť Iz­rael­com.

späť na 2. Mojžišova, 32

Príbuzné preklady Roháček

19 A stalo sa, keď sa pri­blížil k táboru a keď uvidel teľa a kolotan­ce, že sa roz­pálil hnev Mojžišov a hodil do­sky zo svojich rúk a roz­bil ich pod vr­chom.

Evanjelický

19 Keď sa pri­blížil k táboru a videl teľa a tanec, roz­hneval sa Mojžiš, od­hodil do­sky z rúk a roz­bil ich pod vr­chom.

Ekumenický

19 Keď sa pri­blížil k táboru a uvidel teľa a tan­ce, Mojžiš sa roz­hneval, od­hodil tabule a roz­bil ich na úpätí vr­chu.

Bible21

19 Jakmi­le se při­blížil k tá­bo­ru, spatřil to tele a tan­ce. Mo­jžíš vzplanul hněvem. Des­ky, které měl v ru­kou, za­ho­dil a roz­tříš­til je pod onou ho­rou.