Evanjelický2. Mojžišova30,4

2. Mojžišova 30:4

Exodus

Urob na ňom dva zlaté krúžky pod ob­rubou na jeho oboch bokoch; urob ich po oboch stranách; budú držiak­mi na žr­de, na ktorých ho budú nosiť.


Verš v kontexte

3 Ob­lož ho čis­tým zlatom, i jeho vrch, i steny do­okola, i jeho rohy a okolo neho urob zlatú ob­rubu. 4 Urob na ňom dva zlaté krúžky pod ob­rubou na jeho oboch bokoch; urob ich po oboch stranách; budú držiak­mi na žr­de, na ktorých ho budú nosiť. 5 Žr­de zhotov z akáci­ového dreva a ob­lož ich zlatom.

späť na 2. Mojžišova, 30

Príbuzné preklady Roháček

4 A spravíš mu po dvoch ob­rúčkach zo zlata pod jeho ob­rubou na oboch jeho uhloch, tak urobíš na oboch jeho stranách, a budú ložis­kami pre sochory nosiť ho na nich.

Evanjelický

4 Urob na ňom dva zlaté krúžky pod ob­rubou na jeho oboch bokoch; urob ich po oboch stranách; budú držiak­mi na žr­de, na ktorých ho budú nosiť.

Ekumenický

4 Pri­pev­ni naň dva zlaté krúžky pod ob­rubu na oboch stranách — na oboch stranách tak, aby sa cez ne dali pre­vliecť žr­de a po­mocou nich sa dal ol­tár nosiť.

Bible21

4 Pod tím věn­cem k ně­mu na obou bo­cích připevníš dva zlaté kruhy, a to po obou stranách. Bu­dou to ú­chy­ty pro tyče, aby se na nich dal no­sit.