Evanjelický2. Mojžišova16,36

2. Mojžišova 16:36

Exodus

Ómer je desatina éfy.


Verš v kontexte

34 Áron ho položil pred Svedec­tvo, aby sa za­choval, ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi. 35 Iz­rael­ci jed­li man­nu 40 rokov, až kým ne­prišli do obývateľnej zeme, na okraj Kanaánu. 36 Ómer je desatina éfy.

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

36 A omer je desatinou efy.

Evanjelický

36 Ómer je desatina éfy.

Ekumenický

36 Ómer je desatina éfy.

Bible21

36 (Omer je deseti­na efy.)