Evanjelický2. Mojžišova14,26

2. Mojžišova 14:26

Exodus

I riekol Hos­podin Mojžišovi: Vy­stri ruku nad more a vrátia sa vody na Egypťanov, na ich vozy a na ich jazd­cov.


Verš v kontexte

25 brz­dil kolesá ich vozov, takže len ťažko po­stupovali. Tu si Egypťania po­vedali: Utekaj­me pred Iz­rael­cami, lebo Hos­podin bojuje za nich proti Egypťanom. 26 I riekol Hos­podin Mojžišovi: Vy­stri ruku nad more a vrátia sa vody na Egypťanov, na ich vozy a na ich jazd­cov. 27 Mojžiš vy­strel ruku nad more a za rána sa more vrátilo na svoje pôvod­né mies­to; Egypťania však utekali proti ne­mu, a tak Hos­podin voh­nal Egypťanov do­pro­stred mora.

späť na 2. Mojžišova, 14

Príbuzné preklady Roháček

26 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Vy­stri svoju ruku na more, aby sa na­vrátily vody na Egypťanov, na ich vozy a na ich jazd­cov.

Evanjelický

26 I riekol Hos­podin Mojžišovi: Vy­stri ruku nad more a vrátia sa vody na Egypťanov, na ich vozy a na ich jazd­cov.

Ekumenický

26 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Vy­stri ruku nad more, aby sa vody vrátili na Egypťanov, na ich bojové vozy a jazd­cov.

Bible21

26 Hos­po­din Mo­jžíšovi ře­kl: „Na­přáhni ruku nad moře, ať se vody vrátí zpět – na Egypťa­ny, na je­jich vozy i je­jich jezdce.“