Evanjelický2. Mojžišova1,4

2. Mojžišova 1:4

Exodus

Dán, Naf­tálí, Gád a Ašér.


Verš v kontexte

3 Jis­sáchár, Zebulún a Ben­jamín, 4 Dán, Naf­tálí, Gád a Ašér. 5 Všet­kých po­tom­kov, ktorí vy­šli z bedier Jákobových, bolo 70 duší; Jozef však bol už v Egyp­te.

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Dán, Naf­tali, Gád a Aser.

Evanjelický

4 Dán, Naf­tálí, Gád a Ašér.

Ekumenický

4 Dán, Naf­táli, Gád a Ašér.

Bible21

4 Dan a Neftalí, Gád a Ašer.