Evanjelický2. Mojžišova1,3

2. Mojžišova 1:3

Exodus

Jis­sáchár, Zebulún a Ben­jamín,


Verš v kontexte

2 Rúben, Šime­on, Lévi a Júda, 3 Jis­sáchár, Zebulún a Ben­jamín, 4 Dán, Naf­tálí, Gád a Ašér.

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Izachár, Za­bulon a Ben­jamin,

Evanjelický

3 Jis­sáchár, Zebulún a Ben­jamín,

Ekumenický

3 Jis­sákar, Zebúlun a Ben­jamín;

Bible21

3 Isa­char, Za­bulon a Ben­jamín,