Evanjelický2. Mojžišova1,19

2. Mojžišova 1:19

Exodus

Pôrod­né baby od­povedali faraónovi: Heb­rej­ské ženy nie sú ako egypt­ské, sú života­schop­nejšie; porodia skôr, ako príde k ním pôrod­ná baba.


Verš v kontexte

18 I za­volal egypt­ský kráľ pôrod­né baby a po­vedal im: Prečo ste to urobili a nechávali ste chlap­cov nažive? 19 Pôrod­né baby od­povedali faraónovi: Heb­rej­ské ženy nie sú ako egypt­ské, sú života­schop­nejšie; porodia skôr, ako príde k ním pôrod­ná baba. 20 Boh však dob­re činil pôrod­ným babám; ľud sa rozm­nožil a veľmi zo­sil­nel.

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 A baby riek­ly fara­onovi: Heb­rej­ky nie sú jako egypt­ské ženy, lebo tie sú zdravé a sil­né; prv ako k nim prij­de baba, porodia.

Evanjelický

19 Pôrod­né baby od­povedali faraónovi: Heb­rej­ské ženy nie sú ako egypt­ské, sú života­schop­nejšie; porodia skôr, ako príde k ním pôrod­ná baba.

Ekumenický

19 Pôrod­né babice faraónovi od­povedali: Heb­rej­ky nie sú ako egypt­ské ženy. Sú pl­né života a porodia skôr, ako k nim príde babica.

Bible21

19 Po­rodní bá­by fa­rao­novi od­po­věděly: „Hebrej­ky nejsou jako egyptské že­ny – kypí živo­tem! Než k nim po­rodní bá­ba do­razí, už mají po porodu.“