Evanjelický2. Mojžišova1,18

2. Mojžišova 1:18

Exodus

I za­volal egypt­ský kráľ pôrod­né baby a po­vedal im: Prečo ste to urobili a nechávali ste chlap­cov nažive?


Verš v kontexte

17 No pôrod­né baby sa báli Boha, nerobili, ako im pri­kázal egypt­ský kráľ, a nechávali chlap­cov nažive. 18 I za­volal egypt­ský kráľ pôrod­né baby a po­vedal im: Prečo ste to urobili a nechávali ste chlap­cov nažive? 19 Pôrod­né baby od­povedali faraónovi: Heb­rej­ské ženy nie sú ako egypt­ské, sú života­schop­nejšie; porodia skôr, ako príde k ním pôrod­ná baba.

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A egypt­ský kráľ po­volal baby a po­vedal im: Prečo ste to urobily, že ste nechaly chlap­cov žiť?

Evanjelický

18 I za­volal egypt­ský kráľ pôrod­né baby a po­vedal im: Prečo ste to urobili a nechávali ste chlap­cov nažive?

Ekumenický

18 Egypt­ský kráľ si dal pred­volať pôrod­né babice a po­vedal im: Prečo to robíte, že nechávate chlap­cov nažive?

Bible21

18 Egyptský král si ty po­rodní bá­by dal před­vo­lat. „Co to provádíte?“ lá­teřil. „Ne­chává­te chlap­ce naživu!“