Evanjelický2. Mojžišova1,17

2. Mojžišova 1:17

Exodus

No pôrod­né baby sa báli Boha, nerobili, ako im pri­kázal egypt­ský kráľ, a nechávali chlap­cov nažive.


Verš v kontexte

16 Keď po­máhate heb­rej­ským ženám pri pôrode, dávaj­te po­zor na po­hlavie: ak je to syn, usmrťte ho, ale ak dcéra, nechaj­te ju nažive. 17 No pôrod­né baby sa báli Boha, nerobili, ako im pri­kázal egypt­ský kráľ, a nechávali chlap­cov nažive. 18 I za­volal egypt­ský kráľ pôrod­né baby a po­vedal im: Prečo ste to urobili a nechávali ste chlap­cov nažive?

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Ale baby sa bály Boha, a ne­urobily tak, ako im hovoril egypt­ský kráľ, lež nechaly chlap­cov žiť.

Evanjelický

17 No pôrod­né baby sa báli Boha, nerobili, ako im pri­kázal egypt­ský kráľ, a nechávali chlap­cov nažive.

Ekumenický

17 Pôrod­né babice sa však báli Boha, nerobili, ako im roz­kázal egypt­ský kráľ, a nechávali chlap­cov nažive.

Bible21

17 Ty po­rodní bá­by se ale bály Bo­ha, a tak ne­jednaly, jak jim ře­kl egyptský král, a ne­chávaly chlap­ce naživu.