EvanjelickýEster1,21

Ester 1:21

Táto rada sa za­páčila kráľovi i kniežatám; kráľ urobil podľa Memúchánov­ho slova:


Verš v kontexte

20 Keď počujú roz­kaz, čo kráľ vy­dá pre celú svoju ríšu, ktorá je veľká, po­tom všet­ky manžel­ky vzdajú úc­tu svojim manželom, od naj­väčšieho po naj­menšieho. 21 Táto rada sa za­páčila kráľovi i kniežatám; kráľ urobil podľa Memúchánov­ho slova: 22 po­slal lis­tiny do všet­kých kráľov­ských provin­cií - do každej provin­cie jej pís­mom a každému národu v jeho vlast­nej reči - aby každý muž bol vlád­com vo svojom dome a aby hovoril jazykom svoj­ho ľudu.

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 A slovo bolo dob­ré v očiach kráľa i kniežat. A tak učinil kráľ podľa slova Memúchanov­ho.

Evanjelický

21 Táto rada sa za­páčila kráľovi i kniežatám; kráľ urobil podľa Memúchánov­ho slova:

Ekumenický

21 Memúkanova rada sa za­páčila kráľovi i hod­nos­tárom a kráľ urobil podľa nej:

Bible21

21 Ta rada se krá­li i vel­možům lí­bi­la. Král se za­ří­dil pod­le Me­mu­chanovy rady