EvanjelickýEster1,2

Ester 1:2

v tých dňoch, keď kráľ Ahas­vér sedel na svojom tróne, ktorý bol na hrade v Šúšane,


Verš v kontexte

1 Za čias Ahas­véra - to bol Ahas­vér, ktorý kraľoval od In­die až po Kúš nad stod­vad­saťsedem krajinami - 2 v tých dňoch, keď kráľ Ahas­vér sedel na svojom tróne, ktorý bol na hrade v Šúšane, 3 v treťom roku svoj­ho kraľovania usporiadal hos­tinu pre všet­ky svoje kniežatá a svojich služob­níkov, pričom pred ním boli perz­skí a méd­ski vod­covia, šľach­tici a krajin­skí mies­to­držitelia.

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 že v tých dňoch, keď sedel kráľ Ahas­ver na tróne svoj­ho kráľov­stva, ktorý bol na hrade Súsane,

Evanjelický

2 v tých dňoch, keď kráľ Ahas­vér sedel na svojom tróne, ktorý bol na hrade v Šúšane,

Ekumenický

2 Vtedy, keď kráľ Ahas­vér sedel na svojom kráľov­skom tróne, ktorý bol v pevnosti v Šúšane,

Bible21

2 Xer­xes toho ča­su trůnil v králov­ském sí­delním paláci v Súsách.