EvanjelickýEster1,1

Ester 1:1

Za čias Ahas­véra - to bol Ahas­vér, ktorý kraľoval od In­die až po Kúš nad stod­vad­saťsedem krajinami -


Verš v kontexte

1 Za čias Ahas­véra - to bol Ahas­vér, ktorý kraľoval od In­die až po Kúš nad stod­vad­saťsedem krajinami - 2 v tých dňoch, keď kráľ Ahas­vér sedel na svojom tróne, ktorý bol na hrade v Šúšane, 3 v treťom roku svoj­ho kraľovania usporiadal hos­tinu pre všet­ky svoje kniežatá a svojich služob­níkov, pričom pred ním boli perz­skí a méd­ski vod­covia, šľach­tici a krajin­skí mies­to­držitelia.

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa vo dňoch Ahas­vera (To bol ten Ahas­ver, ktorý kraľoval od In­die až po Et­hi­opiu, nad sto dvad­siatimi a sied­mimi krajinami),

Evanjelický

1 Za čias Ahas­véra - to bol Ahas­vér, ktorý kraľoval od In­die až po Kúš nad stod­vad­saťsedem krajinami -

Ekumenický

1 Stalo sa to za dní Ahas­véra; bol to ten Ahas­vér, ktorý kraľoval od In­die až po Etiópiu nad stod­vad­siatimi sied­mimi krajinami.

Bible21

1 Stalo se to za dnůkrále Xer­xe, toho Xer­xe, jenž kraloval nad sto sedm­a­dvaceti pro­vin­ci­e­mi od In­die až po Habeš.