EvanjelickýEfezským5,9

Efezským 5:9

Lebo ovocie svet­la je vo všet­kej dob­rotivos­ti, spravod­livos­ti a prav­de;


Verš v kontexte

8 Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svet­lom v Pánovi; ako deti svet­la žite. 9 Lebo ovocie svet­la je vo všet­kej dob­rotivos­ti, spravod­livos­ti a prav­de; 10 skúmaj­te, čo je milé Pánovi,

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo ovocie Ducha záleží v každej dob­rote, spraved­livos­ti a prav­de -

Evanjelický

9 Lebo ovocie svet­la je vo všet­kej dob­rotivos­ti, spravod­livos­ti a prav­de;

Ekumenický

9 Veď ovocie svet­la je vo všet­kej dob­rote, spravod­livos­ti a prav­de.

Bible21

9 ne­boť ovo­ce svět­la spočívá vž­dy v dob­ro­tě, sprave­dlnosti a prav­dě.