EvanjelickýEfezským5,8

Efezským 5:8

Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svet­lom v Pánovi; ako deti svet­la žite.


Verš v kontexte

7 Nebuďte teda ich spolu­účast­níci. 8 Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svet­lom v Pánovi; ako deti svet­la žite. 9 Lebo ovocie svet­la je vo všet­kej dob­rotivos­ti, spravod­livos­ti a prav­de;

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

8 Lebo ste boli kedysi tmou, ale teraz s­te svetlom v Pánovi. Choďte jako deti svet­la -

Evanjelický

8 Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svet­lom v Pánovi; ako deti svet­la žite.

Ekumenický

8 Veď kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svet­lom v Pánovi. Žite ako deti svet­la.

Bible21

8 Kdy­si jste byli tmou, ale teď jste v Pánu svět­lem. Žij­te jako dě­ti svět­la,