EvanjelickýEfezským5,7

Efezským 5:7

Nebuďte teda ich spolu­účast­níci.


Verš v kontexte

6 Ni­kto nech vás ne­zvedie prázd­nymi rečami, lebo pre toto pri­chádza hnev Boží na ne­pos­lušných synov. 7 Nebuďte teda ich spolu­účast­níci. 8 Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svet­lom v Pánovi; ako deti svet­la žite.

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

7 Teda nebuďte ich spolu­účast­ník­mi.

Evanjelický

7 Nebuďte teda ich spolu­účast­níci.

Ekumenický

7 Ne­maj­te s nimi nič spoločné.

Bible21

7 Neměj­te s ta­kový­mi nic spo­lečného.