EvanjelickýEfezským5,4

Efezským 5:4

ani mrz­kosť, ani bláz­nivé reči a vtip­kovanie - čo sa ne­pat­rí; ale radšej dob­rorečenie.


Verš v kontexte

3 Smils­tvo však a akúkoľvek nečis­tou alebo lakom­stvo ani len ne­spomínaj­te medzi sebou, ako sa pat­rí na svätých ; 4 ani mrz­kosť, ani bláz­nivé reči a vtip­kovanie - čo sa ne­pat­rí; ale radšej dob­rorečenie. 5 Lebo vedz­te a uvedom­te si, že ani jeden smil­ník, ani nečis­tý alebo lakomec, ktorý je mod­los­lužob­níkom, ne­má dedičs­tvo v kráľov­stve Kris­tovom a Božom.

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

4 ani mrz­kosť a bláz­nivé reči alebo šp­rýmy, čo sa ne­pat­rí, ale radšej ďakovanie,

Evanjelický

4 ani mrz­kosť, ani bláz­nivé reči a vtip­kovanie - čo sa ne­pat­rí; ale radšej dob­rorečenie.

Ekumenický

4 Viesť mrz­ké, dvoj­zmysel­né a hlúpe reči sa ne­pat­rí, radšej vzdávaj­te vďaky.

Bible21

4 Stejně tak není namístě sprosto­ta, hloupé řeči a dvoj­smy­s­lné narážky, ale radě­ji díkůčinění.