EvanjelickýEfezským5,30

Efezským 5:30

lebo sme úd­mi Jeho tela .


Verš v kontexte

29 Veď ni­kto ni­kdy ne­mal v nenávis­ti svoje telo, ale ho živí a opat­ruje, ako aj Kris­tus cir­kev; 30 lebo sme úd­mi Jeho tela . 31 Pre­to opus­tí človek otca a mat­ku a pri­pojí sa k svojej žene; i budú dvaja jed­no telo.

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

30 lebo sme údami jeho tela, z jeho mäsa a z jeho kos­tí.

Evanjelický

30 lebo sme úd­mi Jeho tela .

Ekumenický

30 pre­tože sme úd­mi jeho tela.

Bible21

30 Jsme pře­ce údy jeho tě­la.