EvanjelickýEfezským5,28

Efezským 5:28

Tak­to sú po­vin­ní aj mužovia milovať si ženy ako vlast­né telá. Kto si miluje ženu, seba samého miluje.


Verš v kontexte

27 a po­stavil si cir­kev sláv­nu, bez po škvr­ny, bez vrás­ky a bez čohokoľvek podob­ného, ale aby bola svätá a bez úhony. 28 Tak­to sú po­vin­ní aj mužovia milovať si ženy ako vlast­né telá. Kto si miluje ženu, seba samého miluje. 29 Veď ni­kto ni­kdy ne­mal v nenávis­ti svoje telo, ale ho živí a opat­ruje, ako aj Kris­tus cir­kev;

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

28 Tak sú po­vin­ní aj mužovia milovať svoje ženy jako svoje ­vlast­né telá. Kto miluje svoju ženu, sám seba miluje.

Evanjelický

28 Tak­to sú po­vin­ní aj mužovia milovať si ženy ako vlast­né telá. Kto si miluje ženu, seba samého miluje.

Ekumenický

28 Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlast­né telá. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba.

Bible21

28 Stejně tak mu­sí muži mi­lovat své že­ny jako svá vlastní tě­la. Kdo mi­lu­je svou ženu, mi­lu­je sám se­be.