EvanjelickýEfezským5,27

Efezským 5:27

a po­stavil si cir­kev sláv­nu, bez po škvr­ny, bez vrás­ky a bez čohokoľvek podob­ného, ale aby bola svätá a bez úhony.


Verš v kontexte

26 aby ju po­svätil, očis­tiac ju kúpeľom vody skr­ze slovo, 27 a po­stavil si cir­kev sláv­nu, bez po škvr­ny, bez vrás­ky a bez čohokoľvek podob­ného, ale aby bola svätá a bez úhony. 28 Tak­to sú po­vin­ní aj mužovia milovať si ženy ako vlast­né telá. Kto si miluje ženu, seba samého miluje.

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

27 aby si ju po­stavil pred seba sláv­nu, cir­kev, ne­majúcu škvr­ny alebo vrás­ky alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bez­vad­ná.

Evanjelický

27 a po­stavil si cir­kev sláv­nu, bez po škvr­ny, bez vrás­ky a bez čohokoľvek podob­ného, ale aby bola svätá a bez úhony.

Ekumenický

27 aby si pri­pravil Cir­kev sláv­nu, na ktorej niet poškvr­ny ani vrás­ky, ani nič podob­né, aby bola svätá a bez poškvr­ny.

Bible21

27 aby ji před se­bou po­stavil jako slavnou církev bez jakéko­li po­skvr­ny a vrás­ky, aby byla svatá a bez úho­ny.