EvanjelickýEfezským5,26

Efezským 5:26

aby ju po­svätil, očis­tiac ju kúpeľom vody skr­ze slovo,


Verš v kontexte

25 Mužovia, miluj­te si ženy, ako aj Kris­tus miloval cir­kev a seba samého vy­dal za ňu, 26 aby ju po­svätil, očis­tiac ju kúpeľom vody skr­ze slovo, 27 a po­stavil si cir­kev sláv­nu, bez po škvr­ny, bez vrás­ky a bez čohokoľvek podob­ného, ale aby bola svätá a bez úhony.

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

26 aby ju po­svätil očis­tiac ju kúpeľom vody, slovom,

Evanjelický

26 aby ju po­svätil, očis­tiac ju kúpeľom vody skr­ze slovo,

Ekumenický

26 aby ju po­svätil očist­ným kúpeľom vody a slovom;

Bible21

26 aby ji po­svě­til očistnou kou­pe­lí svého slova,