EvanjelickýEfezským5,25

Efezským 5:25

Mužovia, miluj­te si ženy, ako aj Kris­tus miloval cir­kev a seba samého vy­dal za ňu,


Verš v kontexte

24 Ako je teda cir­kev pod­daná Kris­tovi, tak aj ženy mužom vo všet­kom. 25 Mužovia, miluj­te si ženy, ako aj Kris­tus miloval cir­kev a seba samého vy­dal za ňu, 26 aby ju po­svätil, očis­tiac ju kúpeľom vody skr­ze slovo,

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

25 Vy, mužovia, miluj­te svoje ženy, jako aj Kris­tus miloval cir­kev a vy­dal sám seba za ňu,

Evanjelický

25 Mužovia, miluj­te si ženy, ako aj Kris­tus miloval cir­kev a seba samého vy­dal za ňu,

Ekumenický

25 Muži, miluj­te svoje ženy tak, ako aj Kris­tus miloval Cir­kev a vy­dal za ňu samého seba,

Bible21

25 Muži, mi­lu­j­te své že­ny, tak jako Kri­stus mi­loval církev. On vy­dal sám sebe za ni,