EvanjelickýEfezským5,24

Efezským 5:24

Ako je teda cir­kev pod­daná Kris­tovi, tak aj ženy mužom vo všet­kom.


Verš v kontexte

23 lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kris­tus je hlavou cir­kvi. On je Spasiteľom tela . 24 Ako je teda cir­kev pod­daná Kris­tovi, tak aj ženy mužom vo všet­kom. 25 Mužovia, miluj­te si ženy, ako aj Kris­tus miloval cir­kev a seba samého vy­dal za ňu,

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

24 Ale jako sa cir­kev pod­riaďuje Kris­tovi, tak aj ženy vlast­ným mužom vo všet­kom.

Evanjelický

24 Ako je teda cir­kev pod­daná Kris­tovi, tak aj ženy mužom vo všet­kom.

Ekumenický

24 Ako je Cir­kev pod­riadená Kris­tovi, tak vo všet­kom aj ženy mužom.

Bible21

24 Jako se tedy církev pod­dává Kri­stu, tak ať se i manželky vž­dy pod­dávají svým mužům.