EvanjelickýEfezským5,23

Efezským 5:23

lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kris­tus je hlavou cir­kvi. On je Spasiteľom tela .


Verš v kontexte

22 ženy svojim mužom ako Pánovi, 23 lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kris­tus je hlavou cir­kvi. On je Spasiteľom tela . 24 Ako je teda cir­kev pod­daná Kris­tovi, tak aj ženy mužom vo všet­kom.

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

23 lebo muž je hlavou ženy, jako aj Kris­tus je hlavou cir­kvi, a on je Spasiteľom tela.

Evanjelický

23 lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kris­tus je hlavou cir­kvi. On je Spasiteľom tela .

Ekumenický

23 pre­tože muž je hlavou ženy, ako je aj Kris­tus, Spasiteľ tela, hlavou Cir­kvi.

Bible21

23 Muž je hlavou své že­ny, jako je Kri­stus hlavou církve, která je jeho tělem a on jejím za­chrán­cem.