EvanjelickýEfezským5,22

Efezským 5:22

ženy svojim mužom ako Pánovi,


Verš v kontexte

21 Buďte si vo­spolok pod­daní v báz­ni Kris­tovej: 22 ženy svojim mužom ako Pánovi, 23 lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kris­tus je hlavou cir­kvi. On je Spasiteľom tela .

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

22 Ženy, pod­riaďuj­te sa vlast­ným mužom ako Pánovi;

Evanjelický

22 ženy svojim mužom ako Pánovi,

Ekumenický

22 Ženy svojim mužom ako Pánovi,

Bible21

22 Manželky, pod­dávej­te se svým mužům jako Pánu.