EvanjelickýEfezským5,20

Efezským 5:20

Dob­rorečte stále za všet­ko Bohu a Ot­covi v mene nášho Pána Ježiša Kris­ta.


Verš v kontexte

19 Hovor­te medzi sebou v žal­moch, hym­nách a duchov­ných piesňach, spievaj­te a plesaj­te Pánovi srd­com. 20 Dob­rorečte stále za všet­ko Bohu a Ot­covi v mene nášho Pána Ježiša Kris­ta. 21 Buďte si vo­spolok pod­daní v báz­ni Kris­tovej:

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

20 ďakujúc vždyc­ky za všet­ko v mene nášho Pána Ježiša Kris­ta Bohu a Ot­covi,

Evanjelický

20 Dob­rorečte stále za všet­ko Bohu a Ot­covi v mene nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

20 za všet­ko ustavične vzdávaj­te vďaky Bohu a Ot­covi v mene nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Bible21

20 Vž­dycky za všech­no dě­kuj­te Bohu a Otci ve jménu naše­ho Pá­na Ježíše Krista.