EvanjelickýEfezským5,2

Efezským 5:2

a žite v lás­ke, ako aj Kris­tus miloval vás a seba samého vy­dal za nás ako dar a obeť Bohu príjem­nej vône.


Verš v kontexte

1 Na­podobňuj­te teda Boha ako milované deti 2 a žite v lás­ke, ako aj Kris­tus miloval vás a seba samého vy­dal za nás ako dar a obeť Bohu príjem­nej vône. 3 Smils­tvo však a akúkoľvek nečis­tou alebo lakom­stvo ani len ne­spomínaj­te medzi sebou, ako sa pat­rí na svätých ;

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

2 a choďte v lás­ke, jako aj Kris­tus miloval nás a vy­dal sám seba za nás ako po­svät­ný dar a obeť Bohu na príjem­nú vôňu upokojujúcu.

Evanjelický

2 a žite v lás­ke, ako aj Kris­tus miloval vás a seba samého vy­dal za nás ako dar a obeť Bohu príjem­nej vône.

Ekumenický

2 a žite v láske, ako aj Kris­tus miloval nás a vy­dal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjem­nej vône.

Bible21

2 a žij­te v lás­ce, tak jako Kri­stus mi­loval nás a vy­dal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bo­hu.