EvanjelickýEfezským5,18

Efezským 5:18

A ne­opíjaj­te sa vínom, v ktorom je roz­topašnosť, ale buďte na­pl­není Duchom.


Verš v kontexte

17 Pre­to nebuďte nerozum­ní, ale roz­umej­te, čo je vôľa Pánova. 18 A ne­opíjaj­te sa vínom, v ktorom je roz­topašnosť, ale buďte na­pl­není Duchom. 19 Hovor­te medzi sebou v žal­moch, hym­nách a duchov­ných piesňach, spievaj­te a plesaj­te Pánovi srd­com.

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

18 A ne­opíjaj­te sa vínom, v ktorom je pros­topaš, ale buďte pl­není Duchom

Evanjelický

18 A ne­opíjaj­te sa vínom, v ktorom je roz­topašnosť, ale buďte na­pl­není Duchom.

Ekumenický

18 A ne­opíjaj­te sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte na­pl­není Duchom.

Bible21

18 Ne­opíjej­te se vínem (což vede k pro­stopášnosti), ale ne­chávej­te se na­plnit Du­chem.