EvanjelickýEfezským5,17

Efezským 5:17

Pre­to nebuďte nerozum­ní, ale roz­umej­te, čo je vôľa Pánova.


Verš v kontexte

16 Vy­kupuj­te čas, lebo dni sú zlé. 17 Pre­to nebuďte nerozum­ní, ale roz­umej­te, čo je vôľa Pánova. 18 A ne­opíjaj­te sa vínom, v ktorom je roz­topašnosť, ale buďte na­pl­není Duchom.

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

17 Pre­to nebuďte nerozum­ní, ale roz­umejúci, čo je vôľa Pánova.

Evanjelický

17 Pre­to nebuďte nerozum­ní, ale roz­umej­te, čo je vôľa Pánova.

Ekumenický

17 Pre­to nebuďte nerozum­ní, ale po­chop­te, čo je Pánova vôľa.

Bible21

17 Nežij­te v ne­vědo­mosti, ro­zuměj­te Pánově vů­li.