EvanjelickýEfezským5,1

Efezským 5:1

Na­podobňuj­te teda Boha ako milované deti


Verš v kontexte

1 Na­podobňuj­te teda Boha ako milované deti 2 a žite v lás­ke, ako aj Kris­tus miloval vás a seba samého vy­dal za nás ako dar a obeť Bohu príjem­nej vône. 3 Smils­tvo však a akúkoľvek nečis­tou alebo lakom­stvo ani len ne­spomínaj­te medzi sebou, ako sa pat­rí na svätých ;

späť na Efezským, 5

Príbuzné preklady Roháček

1 A tak buďte na­sledov­ník­mi Božími jako milované deti

Evanjelický

1 Na­podobňuj­te teda Boha ako milované deti

Ekumenický

1 Na­podobňuj­te teda Boha ako milované deti

Bible21

1 Ja­kožto mi­lované dě­ti se řiď­te Božím příkla­dem