EvanjelickýEfezským4,15

Efezským 4:15

ale aby sme, ver­ní prav­de, v lás­ke rást­li v každom ohľade v Toho, ktorý je Hlava, v Kris­ta;


Verš v kontexte

14 aby sme neboli viac nedos­pelými, ktorých každý vietor učenia sem a tam hádže a zmieta podľa ľud­skej ús­kočnos­ti a chyt­rác­tva, aby ú­klad­mi boli uvedení do bludu; 15 ale aby sme, ver­ní prav­de, v lás­ke rást­li v každom ohľade v Toho, ktorý je Hlava, v Kris­ta; 16 On spája a zväzuje celé telo všet­kými spojivami spoločnej služby a dáva každej čas­ti pôsobiť pri­merane, aby telo rást­lo a budovalo sa v lás­ke.

späť na Efezským, 4

Príbuzné preklady Roháček

15 ale aby sme hovoriac prav­du v lás­ke rást­li v neho v každej veci, v neho, ktorý je hlavou, Kris­tus,

Evanjelický

15 ale aby sme, ver­ní prav­de, v lás­ke rást­li v každom ohľade v Toho, ktorý je Hlava, v Kris­ta;

Ekumenický

15 Buďme prav­diví v láske, aby sme vo všet­kom doras­tali v Krista. On je hlava,

Bible21

15 Místo toho má­me mlu­vit prav­du v lás­ce a v každém ohle­du růst v Krista, který je hlavou.