EvanjelickýEfezským3,4

Efezským 3:4

Po prečítaní toh­to môžete po­znať, ako som po­chopil tajom­stvo Kris­tovo,


Verš v kontexte

3 že mi totiž zjavením bolo oznámené tajom­stvo, ako som vám už pred­tým na­krát­ko o tom písal. 4 Po prečítaní toh­to môžete po­znať, ako som po­chopil tajom­stvo Kris­tovo, 5 ktoré v iných po­koleniach nebolo známe synom ľud­ským tak, ako to Duch teraz zjavil Jeho svätým apoštolom a prorokom,

späť na Efezským, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 z čoho môžete čítajúc porozumieť môj­mu roz­umeniu sa v tajom­stve Kris­tovom),

Evanjelický

4 Po prečítaní toh­to môžete po­znať, ako som po­chopil tajom­stvo Kris­tovo,

Ekumenický

4 Keď si to prečítate, môžete spoz­nať, ako chápem Kris­tovo tajom­stvo.

Bible21

4 Během č­tení bu­dete sami moci po­znat, jak ro­zumím Kri­stovu tajem­ství,