EvanjelickýEfezským3,3

Efezským 3:3

že mi totiž zjavením bolo oznámené tajom­stvo, ako som vám už pred­tým na­krát­ko o tom písal.


Verš v kontexte

2 veď ste azda počuli o správe milos­ti Božej, ktorá mi bola daná pre vás, 3 že mi totiž zjavením bolo oznámené tajom­stvo, ako som vám už pred­tým na­krát­ko o tom písal. 4 Po prečítaní toh­to môžete po­znať, ako som po­chopil tajom­stvo Kris­tovo,

späť na Efezským, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 že mi v zjavení oznámil tajom­stvo (jako som prv písal na­krát­ko,

Evanjelický

3 že mi totiž zjavením bolo oznámené tajom­stvo, ako som vám už pred­tým na­krát­ko o tom písal.

Ekumenický

3 ako som v zjavení spoz­nal tajom­stvo, o ktorom som už krát­ko na­písal.

Bible21

3 když mi skrze zje­vení dal po­znat tajem­ství, o němž jsem se už krát­ce zmínil dříve.