EvanjelickýEfezským3,2

Efezským 3:2

veď ste azda počuli o správe milos­ti Božej, ktorá mi bola daná pre vás,


Verš v kontexte

1 Pre­to (som) ja Pavel väzňom Kris­ta Ježiša pre vás (bývalých) po­hanov; 2 veď ste azda počuli o správe milos­ti Božej, ktorá mi bola daná pre vás, 3 že mi totiž zjavením bolo oznámené tajom­stvo, ako som vám už pred­tým na­krát­ko o tom písal.

späť na Efezským, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 akže ste počuli o správe milos­ti Božej, ktorá mi je daná cieľom vás,

Evanjelický

2 veď ste azda počuli o správe milos­ti Božej, ktorá mi bola daná pre vás,

Ekumenický

2 Počuli ste pred­sa o milosti, ktorú mi Boh podľa svoj­ho plánu udelil pre vás,

Bible21

2 Jis­tě jste už slyše­li o mi­losti, kte­rou mi Bůh pod­le svého plánu svěřil pro vás,