EvanjelickýEfezským3,13

Efezským 3:13

Pre­to vás prosím, aby ste ne­kles­li na mys­li pre moje súženie, ktoré tr­pím pre vás; ono je vašou slávou!


Verš v kontexte

12 V Ňom sa od­važujeme pri­stupovať s dôverou skr­ze vieru v Neho. 13 Pre­to vás prosím, aby ste ne­kles­li na mys­li pre moje súženie, ktoré tr­pím pre vás; ono je vašou slávou! 14 Pre­to kľakám na kolená pred Ot­com,

späť na Efezským, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 Pre­to prosím, žeby ste ne­us­távali v mojich súženiach za vás, čo je vašou slávou.

Evanjelický

13 Pre­to vás prosím, aby ste ne­kles­li na mys­li pre moje súženie, ktoré tr­pím pre vás; ono je vašou slávou!

Ekumenický

13 Pre­to prosím, aby ste ne­ochabovali pre moje súženie za vás. To je vaša sláva.

Bible21

13 Pro­sím te­dy, abys­te ne­klesa­li na mys­li kvů­li mým soužením, ne­boť jsou pro vás, pro vaši slávu.