EvanjelickýEfezským3,12

Efezským 3:12

V Ňom sa od­važujeme pri­stupovať s dôverou skr­ze vieru v Neho.


Verš v kontexte

11 podľa pred­vekého ustanovenia, uskutočneného v Kris­tovi Ježišovi, našom Pánovi. 12 V Ňom sa od­važujeme pri­stupovať s dôverou skr­ze vieru v Neho. 13 Pre­to vás prosím, aby ste ne­kles­li na mys­li pre moje súženie, ktoré tr­pím pre vás; ono je vašou slávou!

späť na Efezským, 3

Príbuzné preklady Roháček

12 v ktorom máme smelosť a prí­stup v dôvere skr­ze jeho vieru.

Evanjelický

12 V Ňom sa od­važujeme pri­stupovať s dôverou skr­ze vieru v Neho.

Ekumenický

12 V ňom sa od­važujeme i my vo viere pri­stupovať k Bohu slobod­ne a s dôverou.

Bible21

12 v něm a skrze ví­ru v něj má­me možnost přistu­po­vat k Bohu směle a s důvěrou.