EvanjelickýEfezským2,4

Efezským 2:4

Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lás ku, ktorou si nás za­miloval,


Verš v kontexte

3 Medzi nimi sme aj my všet­ci žili kedysi podľa žiados­tí svoj­ho tela, vy­konávali vôľu tela a myšlienok a boli sme od prírody deťmi hnevu ako aj os­tat­ní. 4 Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lás ku, ktorou si nás za­miloval, 5 obživil nás s Kris­tom, keď sme boli mŕt­vi v pre­stúpeniach - veď milosťou ste spasení! -

späť na Efezským, 2

Príbuzné preklady Roháček

4 Ale Bôh súc bohatý v milo­sr­den­stve pre mnohú svoju lás­ku, ktorou nás za­miloval,

Evanjelický

4 Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lás ku, ktorou si nás za­miloval,

Ekumenický

4 Ale Boh, bohatý na milo­sr­den­stvo, zo svojej ne­smier­nej lás­ky, ktorou si nás za­miloval,

Bible21

4 Ale Bůh je tak ne­smírně mi­lo­srdný! Za­mi­loval si nás tak ve­likou lás­kou,