EvanjelickýEfezským2,10

Efezským 2:10

Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kris­tovi Ježišovi na dob­ré skut­ky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť.


Verš v kontexte

9 nie zo skut­kov, aby sa ni­kto nech­válil. 10 Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kris­tovi Ježišovi na dob­ré skut­ky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť. 11 Pre­to pamätaj­te, že ste kedysi boli po­hania podľa tela a ne­ob­rezanými vás pre­zývali takz­vaní ob­rezaní, totiž (ob­rezaní) ľud­skou rukou na tele,

späť na Efezským, 2

Príbuzné preklady Roháček

10 Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kris­tu Ježišovi na­to, aby sme konali dob­ré skut­ky, ktoré Bôh vo­pred pri­hotovil, aby sme v nich chodili.

Evanjelický

10 Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kris­tovi Ježišovi na dob­ré skut­ky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť.

Ekumenický

10 Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dob­ré skut­ky, ktoré nám Boh už vo­pred pri­pravil.

Bible21

10 Jsme pře­ce jeho dílo! Bůh nás v Kri­stu Ježíši stvořil k dob­rým skutkům, které pře­dem připravil, abychom se jim věnova­li.